Kannanotot

Luettelo liikenneryhmän kannanotoista

2020 on jätetty noin 30 muistusta/kannanottoa ja kuluvanakin vuonna jo useita. Tällä hetkellä on työn alla se miten muistutukset jatkossa verkkosivuille esille nostetaan.

2019

2018

2017

Arkisto

2016

2015

2014

Katusuunnitelmamuistutus Kamereerinaukiosta 1.12.2014

2013

Katusuunnitelmamuistukset 4.2.2013

Lausunto rakennusjärjestysluonnoksesta_25.2.2013