Vaikuttaminen

Vaikuttaminen

TAPOn toiminnan yksi ydintoiminnoista on poliittinen vaikuttaminen. Tavoitteena ovat paremmat pyöräilyolosuhteet sekä pyöräilyn suosion kasvaminen Tampereella ja ympäristökunnissa.
Vaikuttamistyötä tekee liikenne-ryhmä, joka tapaa säännöllisesti kuntien liikenne- ja kaavoitushenkilöitä ja pitää yhteyttä poliitikoihin. TAPO tarjoaa toimivia ja helppoja ratkaisuja liikenneongelmien ratkaisuun ja taajama-alueiden viihtyisyyden lisäämiseksi.
Liikennehankkeet ovat usein pitkiä ja hitaita. Sen vuoksi vaikutustyön tulokset näkyvät usein pyöräilijän arjessa vuosien viiveellä.

Yhteistyössä on voimaa

Valtakunnallisella tasolla vaikutustyötä tehdään yhteistyössä Helsingin, Oulun ja Turun polkupyöräilijöiden, Jyväskylän pyöräilyseuran, Pyöräilykuntien verkoston sekä Suomen Pyöräilyunionin kanssa.
TAPO on European Cyclists’ Federationin jäsen Pyöräilykuntien verkoston kautta. ECF tekee vaikutustyötä EU-tasolla Brysselissä ja järjestää mm. liikennepyöräilyn merkittävintä tapahtumaa, Velo-cityä.

Tampere Hyvän pyöräilyn kaupungiksi – ohjelma

Vaikuttamistyön pohjana toimii Tampere hyvän pyöräilyn kaupungiksi – TAPOn poliitinen ohjelma 2012-2016 [pdf] [doc].
Ohjelman tavoitteet ovat:

 • Pyöräilyn kulkutapaosuus Tampereella on nostettava 15 %:iin vuoteen 2016 mennessä (v. 2005 8%).
 • Tampereella polkupyöräilevistä 50 % pitää kaupunkia hyvänä tai erinomaisena pyöräilykaupunkina vuonna 2016.
 • Tampereen kaupunki varaa riittävät resurssit ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin.

Ohjelmassa vaadittiin seuraavia toimenpiteitä:

 • Perustetaan täysipäiväinen pyöräilysuunnittelijan toimi.
 • Tehdään pyöräilyn kokonaissuunnitelma (master plan) ja ryhdytään toteuttamaan sitä.
 • Pyöräily huomioidaan kaupunkisuunnittelussa läpäisyperiaatteen mukaisesti.
 • Kaupunki näyttää työnantajana esimerkkiä pyöräilyyn kannustamisessa. Työmatkapyöräilyn lisääminen tuottaa merkittävät säästöt kaupungille sairaspoissaolojen vähentyessä.
 • Keskustalle ja alakeskuksille tehdään pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelmat.
 • Väylien kunnossapitoa parannetaan merkittävästi erityisesti talvella.
 • Pyöräparkkeja lisätään erityisesti keskustassa ja niiden huoltoa tehostetaan. Hylättyjen pyörien poisto siirretään katutilan valvonnan vastuulle.
 • Pyöräilyn laatukäytävien korkeatasoisuus alakeskuksiin varmistetaan.
 • Väylien jatkuvuus taataan käytännössä, ei vain suunnittelupöydällä.
 • Ryhdytään noudattamaan uutta Liikenneviraston pyöräilyn ja kävelyn suunnitteluohjetta kaikessa rakentamisessa.
 • Perustetaan pyöräilykeskus.

Vastaa