Kutsu yhdistyksen syyskokoukseen

TAMPEREEN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY

Syyskokous 

Aika: 15.11.2022 klo 18.30

Paikka: Tampereen pääkirjasto Metso, Kuusi-sali, Pirkankatu 2

ETÄKOKOUS LINKKI https://meet.google.com/jsp-hamt-mih

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Päätetään seuraavan kauden hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruus alkaneelle kalenterivuodelle
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sääntöjen 6§ mukaisesti
 8. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  • Sääntöjen muuttaminen
 10. Kokouksen päättäminen

Ehdotus uusista säännöistä liitteenä

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Rongankadun katusuunnitelman valituksesta

Hämeenlinnan hallinto-oikeus ei tutki Tapon valitusta Rongankadun katusuunnitelmasta. (kts. https://tarakka.fi/2022/06/17/valitus-rongankadusta/) Päätöksen mukaan yhdistyksellä ei ole suunnitelmasta valitusoikeutta. Olemme pettyneitä päätökseen, mutta jatkamme vaikuttamistyötä tulevaisuudessa Rongankadunkin osalta. Hallinto-oikeuden perustelu päätökselle on luettavissa alta.

“Valitusoikeutta katusuunnitelman hyväksymistä koskevasta päätöksestä ei ole yksinomaan kunnan jäsenyyden perusteella. Tampereen polkupyöräilijät ry:lle ei ole syntynyt valitusoikeutta sillä perusteella, että yhdistys on maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä tarkoitettuna osallisena osallistunut vuorovaikutukseen katusuunnitelmaa valmisteltaessa ja tehnyt muistutuksen katusuunnitelma- ehdotuksesta. Myöskään yhdistyksen tarkoitus tai toimiala ei perusta sille valitusoikeutta. Katusuunnitelman hyväksymistä koskeva päätös ei kohdistu Tampereen polkupyöräilijät ry:een eikä päätös myöskään vaikuta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla välittömästi yhdistyksen oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun. Näin ollen yhdistyksellä ei ole päätöksestä valitusoikeutta ja valitus on jätettävä tutkimatta.”