Kutsu yhdistyksen syyskokoukseen

TAMPEREEN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY

Syyskokous 

Aika: 15.11.2022 klo 18.30

Paikka: Tampereen pääkirjasto Metso, Kuusi-sali, Pirkankatu 2

ETÄKOKOUS LINKKI https://meet.google.com/jsp-hamt-mih

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Päätetään seuraavan kauden hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruus alkaneelle kalenterivuodelle
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sääntöjen 6§ mukaisesti
 8. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  • Sääntöjen muuttaminen
 10. Kokouksen päättäminen

Ehdotus uusista säännöistä liitteenä