Tampereen polkupyöräilijät ry eli Tapo on Tampereen seudun pyöräliikenteen edunvalvoja. Yhdistys on perustettu vuonna 2007.

Tampereen polkupyöräilijät ry:n tarkoituksena on ajaa Tampereen seudun pyöräilijöiden, erityisesti työmatka-, asioimis- ja virkistyspyöräilijöiden, etua ja edistää pyöräilijöiden tarvitsemien palvelujen luomista.

Ajankohtaista:

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Rongankadun katusuunnitelman valituksesta

Hämeenlinnan hallinto-oikeus ei tutki Tapon valitusta Rongankadun katusuunnitelmasta. (kts. https://tarakka.fi/2022/06/17/valitus-rongankadusta/) Päätöksen mukaan yhdistyksellä ei ole suunnitelmasta valitusoikeutta. Olemme pettyneitä päätökseen, mutta jatkamme vaikuttamistyötä tulevaisuudessa Rongankadunkin osalta. Hallinto-oikeuden perustelu päätökselle on luettavissa alta. “Valitusoikeutta katusuunnitelman hyväksymistä koskevasta päätöksestä ei ole yksinomaan kunnan jäsenyyden perusteella. Tampereen polkupyöräilijät ry:lle ei ole syntynyt valitusoikeutta sillä perusteella, että yhdistys on maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:ssä tarkoitettuna osallisena osallistunut vuorovaikutukseen katusuunnitelmaa valmisteltaessa ja tehnyt muistutuksen katusuunnitelma- ehdotuksesta. Myöskään yhdistyksen tarkoitus tai toimiala ei perusta sille valitusoikeutta. Katusuunnitelman hyväksymistä koskeva päätös ei kohdistu Tampereen polkupyöräilijät ry:een eikä päätös myöskään vaikuta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 7 §:n 1…

Tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia.